Požičovňa e-bike

 

Objednanie zapožičania e-bike je možné telefonicky alebo e-mailom.

tel: 0915033063/0915805704

email: info@ekolesa.sk

 

 

 

Zábezpeka je vratná pri odovzdaní zapožičaného predmetu. Pri poškodení sa odratáva alikvotná čiastka alebo je doučtovaná časť previšujúca náklady na opravu 

Prenajímateľ si vyhradzuje meniť podmienky prenajímania bez výhrad.

(e-bike je vylúčené umývať tlakovou umývačkou len kefou)